Транспорт на товари от и до Катерини, Лариса, Волос, Алмирос, Ламия, Тива, Ахарнес, Атина

Предлагаме транспорт на товари до множество градове в Гърция по направлението от България до Атина.

Обслужваме всички видове товари:

  • Транспорт на опасни товари съгласно ADR;
  • Транспорт на безопасни товари от всички видове;
  • Транспорт на товари изискващи хладилна камера;

Направете запитване за групажен транспорт от София до Солун още сега.

Транспорт до Катерини (Κατερίνη)

Предлагаме товарни превози на цели и групажни товари от и до град Катерини в Гърция.

групажен транспорт от и до Катерини
групажен транспорт от и до Катерини

Катерини се намира по направлението от Солун до Атина. При нас можете да поръчате транспорт на товари от и до града, както и неговите околности.

Групажен транспорт от Катерини до София

При транспорт на товарите от град Катерини до София, те ще бъдат превозени до желаното от вас направление или до склада на фирмата в София.

Групажен транспорт от София до Катерини

Можете да поръчате транспорт на цели или групажни товари от София или друг български град до град Катерини в Гърция. Ние ще организираме (ако е възможно) транспорта по това направление.

Транспорт до Лариса (Λάρισα)

групажен транспорт за Лариса
групажен транспорт за Лариса

Предлагаме товарни превози на цели и групажни товари от и до град Лариса в Гърция.

Лариса се намира по направлението от Солун до Атина. При нас можете да поръчате транспорт на товари от и до града, както и неговите околности.

Групажен транспорт от Лариса до София

При транспорт на товарите от град Лариса до София, те ще бъдат превозени до желаното от вас направление или до склада на фирмата в София.

Групажен транспорт от София до Лариса

Можете да поръчате транспорт на цели или групажни товари от София или друг български град до град Лариса в Гърция. Ние ще организираме (ако е възможно) транспорта по това направление.

Транспорт до Волос (Βόλος)

Предлагаме товарни превози на цели и групажни товари от и до град Волос в Гърция.

транспорт на товари за Волос
транспорт на товари за Волос

Волос се намира по направлението от Солун до Атина. При нас можете да поръчате транспорт на товари от и до града, както и неговите околности.

Групажен транспорт от Волос до София

При транспорт на товарите от град Волос до София, те ще бъдат превозени до желаното от вас

направление или до склада на фирмата в София.

Групажен транспорт от София до Волос

Можете да поръчате транспорт на цели или групажни товари от София или друг български град до град Волос в Гърция. Ние ще организираме (ако е възможно) транспорта по това направление.

Транспорт до Алмирос (Αλμυρός)

Предлагаме товарни превози на цели и групажни товари от и до град Алмирос в Гърция.

Алмирос се намира по направлението от Солун до Атина. При нас можете да поръчате транспорт на товари от и до града, както и неговите околности.

Групажен транспорт от Алмирос до София

При транспорт на товарите от град Алмирос до София, те ще бъдат превозени до желаното от вас
направление или до склада на фирмата в София.

Групажен транспорт от София до Алмирос

Можете да поръчате транспорт на цели или групажни товари от София или друг български град до град Алмирос в Гърция. Ние ще организираме (ако е възможно) транспорта по това направление.

Транспорт до Ламия (Λαμία)

транспортни услуги до Ламия
транспортни услуги до Ламия

Предлагаме товарни превози на цели и групажни товари от и до град Ламия в Гърция.

Ламия се намира по направлението от Солун до Атина. При нас можете да поръчате транспорт на товари от и до града, както и неговите околности.

Групажен транспорт от Ламия до София

При транспорт на товарите от град Ламия до София, те ще бъдат превозени до желаното от вас
направление или до склада на фирмата в София.

Групажен транспорт от София до Ламия

Можете да поръчате транспорт на цели или групажни товари от София или друг български град до град Ламия в Гърция. Ние ще организираме (ако е възможно) транспорта по това направление.

Транспорт до Тива (Θήβα)

трупажен транспорт до Тива
трупажен транспорт до Тива

Предлагаме товарни превози на цели и групажни товари от и до град Тива в Гърция.

Тива се намира по направлението от Солун до Атина. При нас можете да поръчате транспорт на товари от и до града, както и неговите околности.

Групажен транспорт от Тива до София

При транспорт на товарите от град Тива до София, те ще бъдат превозени до желаното от вас направление или до склада на фирмата в София.

Групажен транспорт от София до Тива

Можете да поръчате транспорт на цели или групажни товари от София или друг български град до град Тива в Гърция. Ние ще организираме (ако е възможно) транспорта по това направление.

Транспорт до Ахарнес (Αχαρνάς)

групажен транспорт и транспорт на товари до Ахарнес
групажен транспорт и транспорт на товари до Ахарнес

Предлагаме товарни превози на цели и групажни товари от и до град Ахарнес в Гърция.

Ахарнес се намира по направлението от Солун до Атина и е град сателит на столицата Атина. В Ахарнес са разположени някои важни за логистични бази и складове на град Атина.

Групажен транспорт от Ахарнес до София

При транспорт на товарите от град Ахарнес до София, те ще бъдат превозени до желаното от вас направление или до склада на фирмата в София.

Групажен транспорт от София до Ахарнес

Можете да поръчате транспорт на цели или групажни товари от София или друг български град до град Ахарнес в Гърция. Ние ще организираме (ако е възможно) транспорта по това направление.